SAER PUMPE

Italijanska kvaliteta

U proizvodnji pumpi koriste se najkvalitetniji materijali i najsavremenije tehnologije sa 70 godina iskustva i preko 700 različitih modela pumpi.

sedestorica.jpg

SAER - Italijanska kvaliteta

SAER Elettropompe S.p.A. je jedan od vodećih talijanskih proizvođača površinskih i potapajućih pumpi i motora, sa više od 70 godina iskustva. SAER Elettropompe S.p.A. osnovan je 1951. godine. SAER pumpe imaju širok spektar upotrebe. U proizvodnji pumpi koriste se najkvalitetniji materijali i najsavremenije tehnologije.
 
Asortiman proizvoda pokriva sva područja primjene i uključuje centrifugalne pumpe do 150KS, potopne pumpe i motore za potopne pumpe sve do 400KS.
 
Danas, SAER proizvodi više od 700 različitih tipova pumpi u 4 odvojena proizvodna pogona u Italiji.

Ponuda SAER pumpi i motora

AP

(Samodozirujaće el. pumpe sa poluotvorenim radnim kolom) - Pumpa koja može raditi sa vodom koja u sebi sadrži čvrste materije prečnika do 8 mm. Pogodna za navodnjavanje, primjenu u agrikulturi, kao i za drenažu.

 • Maksimalan protok 40 m3/h
 • Maksimalni napor 18,7 m
 • Maksimalna snaga 2,2 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

AS

(Samodozirajuća pumpa sa benzinskim motorom i poluotvorenim radnim kolom) - Ove pumpe koriste se u navodnjavanju, kao i u oblasti građevinarstva, za crpljenje vode iz iskopina, kanala i sl. Omogućen prolazak čvrstih materija prečnika do 8 mm.

 • Maksimalan protok 45 m3/h
 • Maksimalni napor 25,5 m
 • Maksimalna snaga 4,5 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

BP

Pumpe BP serije koriste se u sistemima za navodnjavanje, crpljenje vode iz rijeka, jezera, rezervoara i sl., kao i u drugim industrijskim aplikacijama.

 • Maksimalan protok 210 m3/h
 • Maksimalni napor 63 m
 • Maksimalna snaga 22 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

CB

(Višestepene centrifugalne pumpe) - Pouzdane i otporne pumpe zahvaljujući svom čvrstom kućištu. Koriste se u domaćinstvima, dobavi vode, navodnjavanju i u sistemima za povećanje pritiska.

 • Maksimalan protok 15 m3/h
 • Maksimalni napor 64 m
 • Maksimalna snaga 2,2 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

CF/CFP

(Zupčaste pumpe) - Zapreminske električne zupčaste pumpe, proizvedene u Italiji. Pogodne za pumpanje ulja, gustih i viskoznih tečnosti u kojima nema čvrstih čestica.

 • Maksimalan protok 1,2 m3/h
 • Maksimalni napor 140 m
 • Maksimalna snaga 0,75 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

CM – CMP

(Centrifugalne pumpe sa jednim radnim kolom) - Pogodne za kućanske sisteme, dobavu vode, korištenje u manjim baštama, kao i za povećanje pritiska. Ove pumpe garantuju minimalne hidrauličke gubitke.

 • Maksimalan protok 8 m3/h
 • Maksimalni napor 59 m
 • Maksimalna snaga 2,2 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

FC

(Centrifugalne pumpe sa dva radna kola) - Dva radna kola na istom vratilu motora omogućavaju savršeno izbalansiranu hidrauličnu aksijalnu silu, izbjegavajući na taj način preopterećavanje ležaja motora. Ove pumpe koriste se u distribuciji vode, navodnjavanju, sistemima grijanja i hlađenja, itd.

 • Maksimalan protok 18 m3/h
 • Maksimalni napor 96 m
 • Maksimalna snaga 7,5 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

FS 98

Potapajuća pumpa sa plutajućim radnim kolima. Idealna za bušotine prečnika manjeg od 104 mm. Koristi se za dizanje vode, povećanje pritiska u civilnim, poljoprivrednim i idnustrijskim sistemima.

 • Maksimalan protok 12 m3/h
 • Maksimalni napor 390 m
 • Maksimalna snaga 7,5 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

IR

Standardizovana monoblok pumpa, Jedna od SAER-ovih serija pumpi koja se najduže proizvodi. Nedavno je potpuno redizajnirana kako bi dala još bolje performanse u pogledu efikasnosti. Idealna je za recirkulaciju, sisteme klimatizacije, dobavu vode itd.

 • Maksimalan protok 450 m3/h
 • Maksimalni napor 129 m
 • Maksimalna snaga 45 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

KF

(Pumpe sa perifernim radnim kolom) - KF serija posjeduje periferno radno kolo, tj. radno kolo koje posjeduje veći broj radijalnih lopatica na rubu radnog kola koje predaju energiju tekućini. Ove pumpe koriste se u kućanskim sistemima, dobavi vode, vrtlarstvu, za povećanje pritiska itd.

 • Maksimalan protok 4,2 m3/h
 • Maksimalni napor 88 m
 • Maksimalna snaga 1,5 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

L - IN-LINE

L serija uključuje 27 modela, sa usisom i potisom on DN 32 do DN 150; snage 0,37 do 75 kW, 2-polne i 4 – polne pumpe. Primjenjuje se kod cirkulacije vode u cjevovodima, posebno pogodna za rad u serijskoj vezi, u civilnim i industrijskim objektima, za grijanje i hlađenje, dobavu tople vode za sanitarnu upotrebu itd.

 • Maksimalan protok 580 m3/h
 • Maksimalni napor 90 m
 • Maksimalna snaga 75 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

MK

Kompaktne, višestepene vertikalne pumpe, pogodne za sisteme za povišenje pritiska, navodnjavanje, sisteme za pranje i druge primjene gdje se zahtijeva visok pritisak. Ove pumpe opremljene su ležajem koji rasterećuje aksijalna opterećenja i omogućava spajanje na bilo koji drugi standardizovani motor.

 • Maksimalan protok 110 m3/h
 • Maksimalni napor 394 m
 • Maksimalna snaga 55 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

NCB serija

Centrifugalna pumpa prema EN-733, koristi se u protupožarnim sistemima, sistemima grijanja i hlađenja, dobavu vode, navodnjavanje, u pomorstvu i rudarstvu. Pumpa može biti isporučena i sa Diesel motorom.

 • Maksimalan protok 675 m3/h
 • Maksimalni napor 129 m
 • Maksimalna snaga 90 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

NCBK serija

Centrifugalna pumpa visokog protoka koja zadovoljava i prelazi EN-733, koristi se u protupožarnim sistemima, sistemima grijanja i hlađenja, dobavu vode, navodnjavanje, u pomorstvu i rudarstvu. Pumpa može biti isporučena i sa Diesel motorom.

 • Maksimalan protok 2300 m3/h
 • Maksimalni napor 97 m
 • Maksimalna snaga 400 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

NR 151/ NR 152

Visoka otpornost na habanje, velika efikasnost i pouzdanost glavne su karakteristike NR serije. Idealna je za distribuciju vode iz bušotina prečnika min. 165 mm, sisteme za pranje, poljoprivredu, primjenu u civilnom i industrijskom sektoru.

 • Maksimalan protok 64 m3/h
 • Maksimalni napor 540 m
 • Maksimalna snaga 37 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

NR 250

U situacijama gdje ze zahtijeva velika visina dizanja, koristi se kompaktna i pouzdana NR 250 serija. Pogodna za dizanje i dobavu vode u civilnim i industrijskim sistemima, sisteme za navodnjavanje, pranje i sl.

 • Maksimalan protok 210 m3/h
 • Maksimalni napor 955 m
 • Maksimalna snaga 185 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

NS95/ NS96

NS 96 serija zamijenila je dosadašnju NS 95 seriju. NS 96 posjeduje napredne hidrauličke karakteristike, koje daju izuzetno veliku efikasnost. Korištene su komponente i materijali koji obezbjeđuju maksimalnu pouzdanost u zahtjevnim radnim uslovima.

 • Maksimalan protok 25 m3/h
 • Maksimalni napor 355 m
 • Maksimalna snaga 7,5 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

PD potopna pumpa

Potopne el. pumpe za drenažu i otpadne vode. Pogodne za kompleksne i ekstremne uslove koji se često susreću u industrijskom sektoru. Odlikuju se kvalitetom, čvrstinom, pouzdanosti i jednostavnom upotrebom.

 • Maksimalan protok 516 m3/h
 • Maksimalni napor 40 m
 • Maksimalna snaga 22 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

S 151

Dizajnirana da obezbjedi pervormanse visokog nivoa, čak i u zahtjevnim sektorima, kao što je rudarstvo. S serija idealna je za bušotine prečnika min. 158 mm. Dostupna je i u horizontalnoj izvedbi. Svaka pumpa može se prilagoditi u odnosu na standardnu konfiguraciju, kako bi se zadovoljile specifične potrebe korisnika.

 • Maksimalan protok 90 m3/h
 • Maksimalni napor 390 m
 • Maksimalna snaga 37 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

S 181

Lijevani dijelovi čine ovu pumpu izuzetno pouzdanom. Širok spektar korištenih materijala, za kućište pumpe, ali i sve pojedinačne dijelove, daju maksimalnu fleksibilnost kako bi se zadovoljili zahtjevi svakog korisnika.

 • Maksimalan protok 228 m3/h
 • Maksimalni napor 338 m
 • Maksimalna snaga 92 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

S 302

Pumpa koja je temeljito testirana, čak i za ekstremne primjene, kao što su primjene u naftnom i gasnom sektoru, kao i u rudnicima. Dostupna i u horizontalnoj izvedbi. Svaka pumpa može se prilagoditi u odnosu na standardnu konfiguraciju, kako bi se zadovoljile specifične potrebe korisnika.

 • Maksimalan protok 575 m3/h
 • Maksimalni napor 384 m
 • Maksimalna snaga 300 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

S 350

Pumpe pogodne za rad u horizontalnom i vertikalnom položaju, dostupne sa 2-polnim i 4-polnim motorima. Širok spektar korištenih materijala, za kućište pumpe, ali i sve pojedinačne dijelove, daju maksimalnu fleksibilnost kako bi se zadovoljili zahtjevi svakog korisnika.

 • Maksimalan protok 725 m3/h
 • Maksimalni napor 196 m
 • Maksimalna snaga 300 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

SKD serija

Pumpa visoke efikasnosti i pouzdanosti, sa minimalnim troškovima održavanja. Pumpa može biti isporučena i sa Diesel motorom. Primjenjuje se na branama, u vodovodima, elektranama, rudarstvu; kada god se zahtijevaju veliki protoci.

 • Maksimalan protok 5000 m3/h
 • Maksimalni napor 280 m
 • Maksimalna snaga 1200 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

SL SOLARNI SISTEM

SL solarni sistem je sistem nove generacije koji za svoj rad, tj. sabdijevanje vodom, koristi solarnu energiju.
Ovaj sistem sastoji se od:

 • Visoko efikasnog 4'' potopnog motora – SL95
 • Visoko efikasne potopne pumpe – Serija NP96
 • Upravljačke jedinice
 • Sonde koja kontroliše nivo vode u bunaru.

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

TEX/TEX-D potopna pumpa

TEX/TEX-D potopne pumpe - Potopna el. pumpa za otpadne vode koja omogućava prolaz čvrstih tijela prečnika do 28 mm. TEX-D: Potopna el. pumpa za drenažu koja omogućava prolaz čvrstih tijela prečnika do 4 mm.

 • Maksimalan protok 39 m3/h
 • Maksimalni napor 18 m
 • Maksimalna snaga 1,5 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

TM – TMB

(Višestepene horizontalne pumpe) - Koristi se u slučajevima kada ze zahtijeva visok pritisak: pri dizanju vode na određenu visinu, postrojenja za grijanje i hlađenje, navodnjavanje, sistemi za pranje, kotlovi. Izuzetno tihe pumpe sa velikom otpornošću na habanje. Pumpa može biti isporučena i sa Diesel motorom.

 • Maksimalan protok 850 m3/h
 • Maksimalni napor 642 m
 • Maksimalna snaga 710 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

TMV

(Višestepene vertikalne pumpe) - Koristi se u slučajevima kada ze zahtijeva visok pritisak: pri dizanju vode na određenu visinu, postrojenja za grijanje i hlađenje, navodnjavanje, sistemi za pranje, kotlovi. Izuzetno tihe pumpe sa velikom otpornošću na habanje. Mogućnost promjene pozicija usisa i potisa.

 • Maksimalan protok 310 m3/h
 • Maksimalni napor 403 m
 • Maksimalna snaga 250 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

© 2022 | Elektro Univerzal d.o.o.
Sva prava pridržana.

Designed by: