CAPRARI - PUMPING POWER

Svjetski lider u proizvodnji pumpi

Caprari proizvodi imaju više izvedbi, kako bi se što bolje prilagodili svakom specifičnom korisniku.

caprari-portogallo.jpg

CAPRARI - Pumping power

Caprari grupa je jedan od svjetskih lidera u proizvodnji pumpi za vodu, kao i u razvoju savremenih rješenja u oblasti upravljanja vodnim rezervama. Kompanija je osnovana 1945. godine od strane Amadia Caprarija, te se od tada neprestalno širi i unaprijeđuje svoj asortiman, te na taj način odgovara na potrebe tržišta.

Zahvaljujući svom znanju i iskustvu, Caprari grupacija je sposobna da odgovori na svaki izazov u oblasti snabdijevanja vodom. Caprari proizvodi imaju više izvedbi, kako bi se što bolje prilagodili svakom specifičnom korisniku. Posjeduju visok stepen iskorištenja, kao i jednostavno i jeftino održavanje.

Ponuda CAPRARI pumpi i motora

BHR

Horizontalne jednostepene centrifugalne pumpe - Mogu se spajati na električke motore, kao i na 6-polne i 4-polne Diesel motore. Ove pumpe ostvaruju značajne protoke i nalaze svoju primjenu u oblastima navodnjavanja, uzgoja ribe, ali i u industriji.

 • Maksimalan protok 280 l/s
 • Maksimalni napor 25 m
 • Maksimalna snaga 37 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

HMU

Horizontalne višestepene pumpe - Pumpe čije je kućište izrađeno od livenog željeza, a radna kola od legure bakra. Veoma ekonomične kada je u pitanju utrošak energije. Mogu biti spojene na električni ali i Diesel motor. Koriste se za dobavu vode, u industrijskom sektoru, za navodnjavanje i protupožarne sisteme.

 • Maksimalan protok 26 l/s
 • Maksimalni napor 280 m
 • Maksimalna snaga 55 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

K+ DN 250 ÷ 350

Električne potopne pumpe; DN 250 ÷ 350 - Električne potopne pumpe visoke efikasnosti za transport otpadne vode. Dizajnirane za pumpanje stambenog i industrijskog otpada. Hidraulički dio sa jednostrukim i višestrukim kanalima, idealno za tekućine sa visokim sadržajem čvrstih čestica. Posjeduje radna kola sa uređajem protiv začepljavanja, dupli mehanički zaptivač za zaštitu motora i uljnu komoru. Motori sa velikim stepenom iskorištenja, dostupni i sa sistemom prisilnog hlađenja.

 • Maksimalan protok 680 l/s
 • Maksimalni napor 65 m
 • Maksimalna snaga 180 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

K+ DN 65 ÷ 200

Električne potopne pumpe; DN 65 ÷ 200 - Električne potopne pumpe visoke efikasnosti za transport otpadne vode. Dizajnirane za pumpanje stambenog i industrijskog otpada. Hidraulički dio sa jednostrukim i dvostrukim kanalima ili sa povučenim otvorenim radnim kolom, idealno za tekućine sa visokim sadržajem čvrstih čestica. Posjeduje radna kola sa uređajem protiv začepljavanja, dupli mehanički zaptivač za zaštitu motora i uljnu komoru.

 • Maksimalan protok 160 l/s
 • Maksimalni napor 65 m
 • Maksimalna snaga 15 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

KT+

Električne potopne pumpe - Električne potopne pumpe sa sjekačem za otpadnu vodu. Sjekač od ojačanog nehrđajućeg čelika; motor visoke efikasnosti. Idealna pumpa za ispumpavanje otpadnih voda koje sadrže čvrste ili vlaknaste materije. Inovativna tehnička rješenja osiguravaju odličan hidraulički stepen iskorištenja te pouzdanost u radu.

 • Maksimalan protok 4,7 l/s
 • Maksimalni napor 57 m
 • Maksimalna snaga 5,5 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

MD

Horizontalna monoblok centrifugalna električna pumpa - Monoblok jednostepene centrifugalne pumpe sa horizontalnim vratilom. Izrađene od čvrstog livenog željeza. Spajaju se sa 2-polnim trofaznim asinhronim električnim motorima. Idealne za klimatizaciju i upotrebu u rashladnim tornjevima, cirkulaciju vode, booster i sisteme navodnjavanja.

 • Maksimalan protok 60 l/s
 • Maksimalni napor 85 m
 • Maksimalna snaga 18,5 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

MEC A

Horizontalne jednostepene pumpe - Hidraulični dio od livenog željeza; čelična osovina. Mogu se spajati na Diesel i električne motore; 2-polne i 4-polne. Svestrana pumpa koja se koristi za dobavu vode, u industriji, navodnjavanju i protupožarnim sistemima.

 • Maksimalan protok 130 l/s
 • Maksimalni napor 140 m
 • Maksimalna snaga 132 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

MEC AG

Jednostepene pumpe sa prirubnicom za Diesel motore - Horizontalne jednostepene pumpe za direktno spajanje na motor sa unutrašnjim sagorijevanjem. Koriste se u pivot sistemima, sistemima protiv smrzavanja i kod sistema sa fiksnom mlaznicom. Dizajnirane su za maksimalnu pouzdanost čak i kada rade sa velikim mehaničkim opterećenjima. Ova serija opremljena je prirubnicom prema SAE standardu.

 • Maksimalan protok 130 l/s
 • Maksimalni napor 110 m
 • Maksimalna snaga --- kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

MEC MG

Jednostepene pumpe sa prirubnicom - Horizontalne višestepene centrifugalne pumpe pogodne za spajanje na Diesel motore. Zahvaljujući svojoj kompaktnosti i čvrstini idealne su za postavljanje motor-pumpa sklopova za navodnjavanje i protupožarne sisteme.

 • Maksimalan protok 70 l/s
 • Maksimalni napor 185 m
 • Maksimalna snaga 132 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

MEC MR

Horizontalne višestepene pumpe - Mogu se spajati na Diesel i električne motore; 2-polne i 4-polne. Koristi se za dobavu vode, u industriji, navodnjavanju i protupožarnim sistemima, kao i za svaku aplikaciju koja zahtijeva transport čiste vode.

 • Maksimalan protok 100 l/s
 • Maksimalni napor 210 m
 • Maksimalna snaga 132 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

MEC NC

Standardizirane horizontalne jednostepene centrifugalne pumpe - Jednostepene horizontalne centrifugalne pumpe u skladu sa DIN 24255/EN 733 standardima. Koriste se u sistemima grijanja i hlađenja, dobavu vode, u industriji, navodnjavanju i protupožarnim sistemima.

 • Maksimalan protok 420 l/s
 • Maksimalni napor 110 m
 • Maksimalna snaga 355 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

P9 - P18

Pumpe sa vertikalnim vratilom - Prednost ovakve pumpe u smislu njenog sigurnog rada jeste ta da je potapajući dio uronjen u tečnost, dok je električni dio postavljen na površini. Ove pumpe postavljaju se u bunare, bazene i rezervare, ili se kotiste za direktno usisavanje i ispumpavanje vode, pri čemu se podizanje vode i ostvarivanje nadpritiska postiže istom pumpom.

 • Maksimalan protok 400 l/s
 • Maksimalni napor 250 m
 • Maksimalna snaga 400 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

PMXT

Višestepene pumpe visokog pritiska - Caprari u svojoj ponudi ima novu seriju horizontalnih višestepenih pumpi PMXT ENDURANCE koje su u potpunosti izrađene od AISI316 nehđajućeg čelika. Sa veoma debelim stijenkama, čvrstim materijalima i inovativnim tehničkim riješenjima, ova serija je jedinstvena na tržištu. Daje veoma dobre karakteristike, robusna je i pouzdana.

 • Maksimalan protok 160 l/s
 • Maksimalni napor 1000 m
 • Maksimalna snaga 650 kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

SCC

Split case pumpa - Pumpe koje obezbjeđuju veliku efikasnost i pouzdanost tokom cijelog životnog ciklusa uz veoma male troškove pogona. Idealna za rad u teškim uslovima i kontinuiran rad. Robusna i kompaktna struktura ove pumpe garantuje dugotrajan rad uz niske troškove održavanja i veliku fleksibilnost.

 • Maksimalan protok 780 l/s
 • Maksimalni napor 150 m
 • Maksimalna snaga --- kW

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

Serija M

Višestepene pumpe za pumpanje čiste vode, u situacijama kada se traži visok pritisak. Raspon protoka je od 200 do 1600 m3/h, uz vrijednosti napora od 50 do 300 m. Pumpe ove serije mogu se instalirati u horizontalnom i vertikalnom položaju.

 

Detaljan opis - stranica proizvođača

© 2022 | Elektro Univerzal d.o.o.
Sva prava pridržana.

Designed by: